Školení řidičů

Školení řidičů manipulační techniky provádíme jak pro firmy, tak pro jednotlivé fyzické osoby za nejnižší možnou cenu a to v co nejkratším možném termínu. Nejsme omezeni na konkrétní region, působíme po celé České republice a Slovensku a to bez sazeb za kilometrovné!!!

Školení řidičů manipulačních vozíků je prováděno v souladu s platnými předpisy na základě platných zákonů, vyhlášek a norem a je zajišťováno našimi certifikovanými školiteli. Po úspěšném absolvování kurzu je uchazeči vydán průkaz řidiče manipulačních vozíků.

Při opakovaném školení řidičů manipulačních vozíků je vydáno osvědčení o provedení opakovaného školení a protokol o přezkoušení.

Typy školení:
• základní školení obsluhy manipulačního vozíku
• rozšiřující školení obsluhy manipulačního vozíku (druh a třídu)
• opakované školení obsluhy manipulačního vozíku (1x za 12 měsíců)

Školení řidičů vysokozdvižných vozíků

2015-2016 © tf-voziky.cz