Finance a pojištění


Životní pojištění

Životní pojištění je žádaným finančním produktem. Jedná se o smlouvu mezi pojištěným a pojišťovnou, ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě doby nezbytného léčení, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu, nebo tuto částku zaplatit oprávněné osobě v případě úmrtí pojištěného (pojištění pro případ smrti). Pojištěný platí životní pojištění v pravidelných dohodnutých intervalech, nejčastěji měsíčně.


 • Doporučíme Vám vhodné nastavení pojištění dle Vaší životní situace.
 • V životním pojištění umíme zajistit následující rizika: smrt, invalidita, závažná onemocnění, trvalé následky úrazu, denní odškodné za úraz, pracovní neschopnost, hospitalizace.
 • Za zvýhodněnou cenu si můžete připojistit krytí při autonehodě, stejně tak i další členy rodiny.
 • Našim klientům ušetříme v průměru 30% nákladů oproti stávající smlouvě.

Bydlení


 • Poradíme Vám jak vhodně zajisit nejen Vaše bydlení, ale i rekreační budovu.
 • Vypočítáme Vám optimální pojistné částky na domácnost (vybavení) i na nemovitost (stavba, stavební součásti)
 • Vybereme pro Vás nejvýhodnější produkt z nabídky 14 pojišťoven.

Pojištění domácnosti

Pojištění se vztahuje na věcné škody na věcech, které jsou součástí bytu, pokud jsou věci uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny. Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na dvě skupiny pojistných rizik:


 • riziko krádeže věcí v pojištěné domácnosti (event. v dalších nebytových prostorách) a riziko vzniklé na základě vloupání
 • riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí napař. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla aj.

Pojištění-nemovitosti

Pojištění nemovitostí je určeno k zabezpečení budov, staveb a bytů proti živelným pohromám a krádežím. Pojištění se sjednává zejména pro tři typy nemovitostí:


 • rodinné domy vč. vedlejších objektů typu kolen, samostatně stojících garáží, plotů, studní aj.
 • byty (zdi, podlahy, stropy)
 • rekreační objekty, tj. chaty a chalup

Autopojištění


 • V 90% případů Vám zařídíme výhodnější pojištění než webové srovnávače.
 • Poradíme jak pojištění nastavit tak, abyste dosáhli na nejvyšší možné slevy.
 • Pošlete nám sken stávající pojistky - porovnáme ji.
 • Porovnáváme u 12 pojišťoven.

Povinné ručení


 • Pojištění odpovědnosti při provozu vozidla.
 • U některých pojišťoven možnost převodu bonusu na jiné rodinné příslušníky.
 • Volba limitu plnění 35/70/150 mil. Kč.
 • Doplňková připojištění skel, zavazadel, úrazu řidiče i pasažérů, střetu se zvěří a asistenčních služeb.
 • Široká nabídka slev a bonusů.

Havarijní pojištění


 • Zajišťuje náhradu škody na vlastním vozidle při způsobení autonehody.
 • Připojištění: odcizení, vandalismus, živel.
 • Pojištění skel - jednotlivě nebo všech.
 • Volba spoluúčasti:0% ,5% 10% nebo 20%.
 • Široká nabídka slev a bonusů.

Pojištění se od sebe liší událostmi, na které se vztahují:


 • Škody, které způsobíte vy někomu jinému při užívání vozidla » Povinné ručení
 • Škody, které neúmyslně způsobíte na vlastním automobilu » Havarijní pojištění
 • Krádež vašeho automobilu » Havarijní pojištění
 • Živelní poškození nebo zničení » Havarijní pojištění

Odpovědnost

V občanském životě


 • Pojištění poskytuje ochranu pro případ škody (újmy) způsobené při činnostech běžných v občanském životě, zejména při:

  • vedení a provozu domácnosti
  • Pojištění proti škodě způsobené nedbalostí
  • rekreaci a zábavě
  • rekreačních sportech (lyžování, jízda na kole, jízda na koni atd.)
  • chovu domácích a drobných hospodářských zvířat (psů, koček, včel, ptactva atd.)

 • Pojištění se vztahuje i na další členy společné domácnosti:

  • manžela nebo manželku,
  • registrovaného partnera,
  • děti,
  • poskytuje ochranu i pro případ škody (újmy) způsobené domácími mazlíčky

Zaměstnanecká/OSVČ


 • Pojištění je určeno pro zaměstnance a poskytuje ochranu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • Pojištění se vztahuje na:

  • újmu na zdraví
  • škody na majetku
  • finanční škody

Kontaktní formulář

Jméno a příjmení*:

Společnost:

Email*:

Telefon*:

Zpráva*:

2015-2016 © tf-voziky.cz