Technické kontroly

Jsme oprávnění provádět technické kontroly manipulačních vozíků všech skupin. Technické kontroly VZV provádíme za jednotnou cenu, (nerozlišujeme cenu podle jednotlivých typů vozíků).

O výsledku technické kontroly se vystavuje protokol včetně doporučeného data následující technické kontroly, poté je na vozík je přilepena kontrolní známka.

Technické kontroly se provádí jednou ročně.

Technické kontroly jsou prováděny dle ČSN 268811 ve smyslu ČSN 268805. Součástí technické prohlídky je vystavení protokolu STK s přehledem zjištěných závad.

Technické kontroly vysokozdvižných vozíků

2015-2016 © tf-voziky.cz